8 thoughts on “Kỹ thuật khai cuộc cờ úp cực đỉnh

  1. Đm tao tưởng thế nào để vô học hỏi. Ai ngờ vô xem 1 thằng ngu đánh cờ với một con bò. Cứt đùm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *