25 thoughts on “Kinh Nghiệm Du LỊch MaLaysia

  1. đi du lịch bên malaisia sẽ rất cần những thông tin này đó bạn ơi, bên malaisia cũng nhiều lễ hội nữa

  2. Malaysia thì quá đẹp luôn. Người dân cũng rất hiền hòa, hiếu khách…nhưng da hơi đen…hì, hì…người Ấn Độ mà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *