Kỉ niệm 100 năm ngày Quốc Khánh Tiệp Khắc ( 28/10/1918 – 28/10/2018) – VL 38/1828.10.1918 được công bố là ngày hình thành Nhà nước Tiệp Khắc độc lập. Một trong những nước hình thành kế thừa từ nhà nước Áo-Hung bị tan rã. Tiệp Khắc lúc bấy giờ bao gồm vùng đất Séc (Bohemia), Morava, Slezsko (cụ thể là phần Đông Nam của cái gọi là Slezsko Séc), Slovensko và Podkarpatské Rusi (Horní Uhry – Ruthenia. Hiện nay thuộc Ukrajina). Nước Cộng hòa đầu tiên được hình thành nhờ công lao của Tổng thống Tomáš Garigue Masaryk – TGM, Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš. Tên gọi chính thức Tiệp Khắc duy trì cho tới 1989 dưới nhiều hình thức khác nhau, ngoại trừ thời gian Chiến tranh thế giới thứ II. khi sử dụng dưới tên Cộng hòa Séc và Slovakia và tiếp đó dưới các biến thể CH XHCN hay Liên bang CH XHCN. Sau Chiến tranh thế giới thứ II (1945), Tiệp khắc chỉ gồm Čechy, Moravy, Slezsko và Slovensko. Podkarpatské Rusi theo quyết định của tứ cường bị sáp nhập vào Ukrajina thuộc Liên Xô (còn gọi là Zakarpatská).

Việc chia tách thành Cộng hòa Séc và Slovakia trong lịch sử hiện đại diễn ra vào năm 1993.

Nguồn: https://paddlewithsim.com/

Xem thêm bài viết: https://paddlewithsim.com/category/giai-tri

1 thought on “Kỉ niệm 100 năm ngày Quốc Khánh Tiệp Khắc ( 28/10/1918 – 28/10/2018) – VL 38/18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *