28 thoughts on “Kì lạ Thầy lang Tây Bắc bắt sâu răng ra cả con sâu ngoe nguẩy

  1. Máy con đó nó bỏ sẵn vào cái túi thao lên má con bé . Chứ có lozz con sau răng như thế . Bí máy ông lừa như con nít

  2. Mình đã từng đi thầy bắt sâu răng bằng cà độc dược. Lần đầu thấy con sâu răng hãi hùng k tin đc. Mình còn gói lại đem về cho ck xem

  3. Sâu răng là siêu vi khuẩn chứ làm gì mà nhìn thấy cả con sâu. Ông già kia mà chưa chết thì còn nhiều người bị lừa

  4. Thật cái con mả mẹ nhà chúng mày. Toàn bọn ngu học. Ngu thì câm mẹ mõm vào chứ đừng đăng 3 cái clip vớ vẩn lừa đảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *