5 thoughts on “Không làm bác tài nữa mà làm bác sĩ trị thối móng chân!

  1. haha . cháu có cuốn sách này hay mong giúp ích cho bác .
    https://sachvui.com/ebook/tu-sinh-ly-den-duong-sinh-nguyen-khac-vien.880.html

  2. Chú cho con hỏi, mình lên xe lái thì mình cởi giày cởi vớ ra đươc không? Tới chỗ nào cần thì mình mang giày vô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *