Không để khu du lịch Sapa (Lào Cai) thiếu nước | VTC1VTC1 | Cấp chính quyền huyện Sa Pa cũng như tỉnh Lào Cai đã nỗ lực tăng cường, bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách, trong đó việc cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân trước tình trạng khô hạn kéo dài được ưu tiên hàng đầu.
—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://paddlewithsim.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *