7 thoughts on “Khoá màn hình không cần nút nguồn

  1. Máy h cần j nút cứng hả có nút như ip z đó hổ trợ để tắt màng hình còn mở dùng vân tay thì làm j liết phím cứng hả

  2. sao bây giờ ứng dụng này hay nhấp nháy trên màn hình,để là ứng dụng đang hoạt động,phiền phức khó chịu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *