1 thought on “KHIÊU VŨ TT – TÔI VIẾT TÊN ANH – CHI HỘI PN THÔN BẮC KIM NỖ

  1. Không gian bắc, các chị nhẩy người bắc, bài hát "Tôi viết tên anh " do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tái tại miền Nam trong khoảng thập niên 60.
    Sau gần nửa thế kỷ, dân Bắc mới biết Cha Cha Cha, Nhạc Vàng Bolero từ Miền Nam . Miền Bắc đã được Miền Nam giải phóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *