23 thoughts on “Khiêu Vũ Rumba Giao Tiếp Cơ Bản

  1. Hai bạn khiêu vũ nhìn hay và rất đẹp, mình rất thích môn này những chưa có cơ hội để học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *