10 thoughts on “Khánh Thi: Dancesport không khiêu dâm, chỉ khiêu… thể thao và nghệ thuật

  1. Tôi không phải vận động vien của Dancesport nhưng tôi thấy môn rất hay và có ít. Đúng như câu " thể thao và nghệ thuật "

  2. Khi ra san nhsy tat ca phai tap trung mon khieu vu voi tst ca ky thuat cung nhu nghe thuat .no time to think of sexuality mate!coi cac quoc gia va0n minh kia may con me o kg kiem chuyen !

  3. Khiêu dâm là gì? Nghệ thuật thể thao gọi Là khiêu dâm đi tắm biển mặc bikini cũng gọi là khiêu dâm sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *