4 thoughts on “Khám phá vườn cò Bằng Lăng Cần Thơ | Miền Tây trong tôi

  1. Toàn những clip chất lượng cả về nội dung, hình ảnh, công phu và nhiều cái bổ như này mà sao ít sub ? Ai biết nói tôi với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *