18 thoughts on “Khám Phá | Tứ Kiệt _ Di tích lịch sử _ Tx.Cai Lậy – Tiền Giang

  1. Bạn quê cai lậy. Mình thấy khu di tích lịch sử này có nghe qua nhưng chưa vào. Bạn có video này vây rõ hơn không. Xem xong mời bạn sang nhà mình uống nước trà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *