21 thoughts on “Khắc phục lỗi nhảy tâm kính ngắm Busnell

  1. Đôi khi k phải do kính nhảy tâm
    Mà kính loại này khi ngắm chỉ cần nghiêng đầu 1 tí thì lệch mục tiêu. Ai lắp laze vào sẽ hiểu.

  2. mình có vài cái kính mà tháo ra 1 phát là 1 tháng sau sẽ bị mốc kính không nhìn đc gi luôn. mua về để y đừng tháo thì không bị. mà tháo ra là bị mốc. y như là nó nộp khí trơ vào trong đó ý.

  3. Cứ để nguyên mức zoom 6 rồi chỉnh chẳng nhảy nhót gì .các thánh toàn chỉnh sửa vớ vẩn.bắn xa lại muốn zoom to bắn gần lại zoom trở lại thì bố nó cũng k chuẩn đc.tôi dùng 2 năm bushell chữ in 3-9 x 40EG nhảy nhót j đâu

  4. Mình có con Bushnell chơi chán, rớt ầm ầm mà bem phát nào ngay tâm phát ấy.. Cứ canh chuẩn zoom mà chơi là ok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *