19 thoughts on “Khắc phục không truy cập được mạng lan Win7 và XP

  1. Quoc Ngu Nguyen Win 10 thì sao bác. Làm như những cách khắc phục trên nhưng vẫn không truy cập, vì do không đủ quyền hạn

  2. máy mình cũng bị như thế này mình làm theo đúng như vậy nà cũng không đực ai chỉ mình với

  3. anh cho hoi. May em cai win 7 nhung trong phan network discovery khong the de che do turn on dc ????anh huong dan giup??

  4. anh cho em hỏi.máy tính em cài win 7 mà phần network discovery không turn on dc?điều chỉnh thế nào vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *