36 thoughts on “Khá Bảnh Trong tù vẫn tổ chức cho ae trong trại những điệu nhảy vinahouse huyền thoại

  1. Có thấy xàm lồn 😒😡😑😠😕😐😙😀😄😧😚😃😆🙁😓🥰😁💯😍😍🥰😁😓🙁😗

  2. Xem lại video nhớ mấy a e quá. Ko biết giờ mọi người sống thế nào rồi. Cũng ra tù được 3 năm rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *