5 thoughts on “[Karaoke] Không Quan Tâm Remix – Chánh Mạnh (full beat)

  1. cho em xin cái beat remix sự thật sau 1 lời hứa và bài yêu một người cx của chin dân đi anh

  2. anh ơi anh cho em xin bản beat của bài '' Cái cớ để người ra đi'' của lâm chấn khang dk khong??????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *