12 thoughts on “IOS Part 05 – Hướng dẫn đồng bộ danh bạ Gmail với Iphone

  1. M ko làm được trên ip6s. Các mục mail. Danh bạ lịch riêng biệt và ko có mục thêm địa chỉ nào cả. Huhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *