32 thoughts on “In 2 mặt không cần đảo giấy thủ công từng tờ, máy in canon 2900

  1. OK, cảm ơn bạn, làm như vậy thì phải bỏ 1 tờ nếu như số trang lẻ. Mình thì làm ngược lại in trang chẵn đánh số ngược lại, xong in trang lẻ đánh xuôi. Làm như vậy không cần bỏ trang thao tác nhanh hơn. Dù gì cũng cảm ơn bạn chia sẻ, mình cũng học hỏi được nhiều điều.

  2. Vãi thế này mà không gọi là đảo giấy thủ công thì là gì @@. Bạn nào in giáo án thì cứ phải mua máy in 2 mặt chứ 1 tháng trung bình in cả ram giấy hơi đâu mà đảo

  3. Đây cũng là đảo giấy thủ công rồi nhé. Giật tít sai òi. Có thể nói là cách in 2 mặt nhanh thì đúng hơn.

  4. Làm vậy mất thời gian lại khó nhớ. Chỉ cần in trang chẵn trước theo thứ tự từ lớn xuống bé ( VD như file trên có 7 trang thì ta bấm 6,4,2) sau đó chỉ cần để vậy quay giấy bỏ vào lại chọn các trang từ bé đến lớn (1,3,5,7) thế là ok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *