25 thoughts on “HƯƠNG WITCH TỰ CẮT TÓC!!! CUTTING MY OWN HAIR

  1. 0:19 vâng chị cắt tóc xong thành soái tỷ, em cắt tóc ngắn lên lớp 😑😑 tụi nó kêu em đàn ông luôn 😤😤

  2. Ai biểu tự nói chi h z á đáng cái đời…hk hk nói chi z hk có việc j làm à rảnh thì kím việc j có ích làm ik đừng có làm mấy cái việc dư hơi này nha mấy con điên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *