8 thoughts on “Hướng phục hồi dữ liệu do format nhầm – cài win nhằm – ghost nhằm – xóa nhằm

  1. b ơi những phần đã xóa h muốn làm sao để không bị khôi phục lại hay hiển thị thì bạn có biết cách nào không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *