Hướng dẫn xử lý lỗi báo hết mực máy in Canon ix6770 .Đèn cam nháy 13 lần , khi bạn phát lệnh in máy không in được .

hướng xử lý : nhấn giữ nút cam đến khi đèn nguồn nháy 1 lần ( lặp lại thao tác này 4 ,5 lần nếu máy in còn nháy ) đến khi đèn nguồn sáng giữ màu trắng như ở cuối video . Lúc này bạn có thể in lại bình thường.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *