27 thoughts on “Hướng dẫn tự làm máy phát điện đơn giản – MAYPHATDIENCU.ORG

  1. Lờ phảj có lờj djch chứ thế này thj bố aj hjểu dân ta đâu phảj aj kũg gjỏj tjếg anh

  2. tuj co can nha gan doi,nui nen tuj loi dung suc cua thac nc de lam ra djen ne,nhug dc may bong den nho thuj va chj du thap sang mo mo ah vkl thjet.aj bt cack lam tot hon chj tuj caj coi

  3. oài công nhận nhìn mà thấy thích , làm máy phát điện lại dễ đến thế . Mình thì mình chịu thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *