12 thoughts on “Hướng dẫn thay đổi ảnh nền làm ảnh thẻ bằng photoshop

  1. Ngu người. Lần sau làm video thì chuẩn bị sẵn ảnh đi. Câu time người dùng vcđ ngta chửi cho. Tìm ảnh mất mẹ nó chục phút rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *