HƯỚNG DẪN TẠO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 130% GIÁ TRỊ CHO NHÀ ĐẦU TƯ LINAVideo hướng dẫn tư A-Z từ cách mua LINA trên sàn IDCM, đến cách chuyển sang ABS…
Link đăng ký:
ABS Guarantee là chương trình bảo hiểm của ABS cho tất cả các nhà đầu tư mua và giữ tiền điện tử (hiện tại là đồng LINA) trên các sàn giao dịch. ABS Guarantee đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư bất kể biến động thị trường.
Hợp đồng bảo hiểm bao gồm một số điều khoản sau:
Sau 6 tháng kể từ ngày ký, hệ thống sẽ tự động tất toán hợp đồng (cả gốc và lợi nhuận):
Nếu giá của Token/Coin giảm xuống dưới mức giá tại thời điểm ký hợp đồng hoặc tăng lên dưới 130%, nhà đầu tư sẽ nhận được khoản thanh toán 130% (trong đó, 100% số tiền bị khóa + 30% bảo hiểm). Nhà đầu tư trả phí bảo hiểm cho ABS là 5%.
Nếu giá Token/Coin, tăng từ 130% đến dưới 200% (tăng so với giá tại thời điểm ký hợp đồng), nhà đầu tư sẽ nhận được toàn bộ số tiền đầu tư và lợi nhuận, nhà đầu tư trả phí bảo hiểm cho ABS là 10%.
Nếu giá của Token/Coin tăng từ 200% đến dưới 300% (tăng so với giá tại thời điểm ký hợp đồng), nhà đầu tư sẽ nhận được tất cả tiền đầu tư và lợi nhuận, nhà đầu tư trả phí bảo hiểm cho ABS là 20%.
Nếu giá của Token/Coin tăng từ 300% trở lên (tăng so với giá tại thời điểm ký hợp đồng), thì nhà đầu tư sẽ nhận được tất cả tiền đầu tư và lợi nhuận, nhà đầu tư trả phí bảo hiểm cho ABS là 30%.
NĐT huỷ hợp đồng trước 6 tháng:
Nếu nhà đầu tư hủy hợp đồng trước 6 tháng thì sẽ phải trả 10% phí hủy hợp đồng trên tổng số tiền thanh toán tại thời điểm chấm dứt hợp đồng.
#ABS #ABSLINA #ABSGUARANTEE #BAOHIEMABS
Các kênh của LINA NETWORK
1. LINA News:
2. Telegram VN:
3. Group LINA:
4. Fanpage VN:
5. ABS:

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://paddlewithsim.com/category/du-lich/

2 thoughts on “HƯỚNG DẪN TẠO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 130% GIÁ TRỊ CHO NHÀ ĐẦU TƯ LINA

  1. Mô hình này quá thông minh:
    – Ông bảo hiểm thu được rất nhiều phí từ NĐT
    – Ông đầu tư thì được đảm bảo lợi nhuận
    Qtrg là nếu giá LINA tăng x2 sau 1 tháng, thì chắc chắn NĐT sẽ hủy Hợp đồng để bán trên sàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *