37 thoughts on “huong dan tai minecraft one piece

  1. Anh em nào mà không tải được có thể đoán video tiếp theo của mình trong kênh nha mình có hướng dẫn chi tiết lắm

  2. mong các bạn thứ lỗi vì mình còn nhiều sai sót các bạn hãy thông cảm mà bỏ qua . mình xin các bạn hãy tôn trọng những người làm video hãy coi quảng cáo và đắng ký giùm họ vì họ làm với 2 mục đích thứ nhất là kiếm tiền thì ai mà chẳng muốn có tiền . thứ 2 là giúp các bạn nên các bạn hãy tôn trọng những người làm video nhá các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *