14 thoughts on “Hướng dẫn lập bảng phân phối XSTK bằng Excel

  1. cho mình hỏi tại sao chọn Unique records only ròi mà sao trong cột giá trị vẫn có 2 giá trị giống nhau nhỉ?

  2. anh ơi cho e hỏi là :có một cột là có thành thị,nông thôn nó là biến giả có 200 mẫu.và một cột nữa là số liệu của thu nhập.bây giờ m tính số thu nhập ở thành thị là bao nhiêu,nông thôn là bao nhiêu thì làm thế nào ạ???em cảm ơn

  3. anh cho e hỏi với.nếu các giá trị là liên tục không co lặp lại thì mình lập bảng phân phôi xác suất sao ạ.với làm sao đưa ra được hàm xác suất P(X<x) của nó vậy

  4. http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/cpu-performance/machine.data
    cho e hỏi là khi mình đã cop dữ liệu vào excel thì lập bảng tần số của những thuộc tính nào ạ

  5. anh cho e hỏi với dữ liệu ntn http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/chorales/chorales.lisp.Z thì lập bảng phaan phối XSTK ntn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *