Hướng dẫn làm kích cá máy E chunghướng dẫn làm máy kích cá E chung đơn giản biến áp E 2,2mm X 3,2mm thứ cấp 450 vòng sơ cấp 12 vòng hồi tiếp 7 vòng điện trở hồi tiếp 10 OM và 22 OM dơ.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://paddlewithsim.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply