9 thoughts on “Hướng Dẫn Làm ảnh Thẻ Bằng Photoshop Thay phông nền Thay áo Và Dùng ACTION Tự Động

  1. LÀM VIDEO NHƯ ĐIÊN, LÀM MÀ KHÔNG VIẾT HƯỚNG DẪN BỐ THẰNG NÀO NÓ LÀM ĐC. VIDEO LÀM THÌ RẤT OK, NHƯNG CẦN GHI CHÚ TỪNG BƯỚC THÌ ANH EM MỚI LÀM ĐC, MỚI HỮU ÍCH CHỨ.

  2. khi vẽ 1 đường bao quanh cái hình bấm phím gì nó có cái đường chãy vòng vòng khắp hình vậy ad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *