10 thoughts on “Hướng dẫn khắc phục sự cố lỗi máy in

  1. cảm ơn bạn đã chỉ nhờ vậy mà mình mới biết nguyên nhân giấy bị kẹt là do con thằn lằn. Hú hồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *