1 thought on “Hướng dẫn in hai trang word khổ A5 trên một trang khổ A4

  1. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Bình nhé. Nhấn đăng kỳ tại đây: https://goo.gl/27223b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *