2 thoughts on “[Hướng Dẫn] Hack game Moto Racing: 3D

  1. Để hack được game yêu cầu quyền root,ai chưa biết root là gì thì các bạn chịu khó lên google tìm hiểu ^^ sau đó tải app: http://appvn.com/a/details?id=com.android.vending.billing.InAppBillingService.LOCK này về làm theo video là được…👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *