8 thoughts on “Hướng Dẫn Chơi Master Yi Cơ Bản Nhất ( How to play Master Yi )

  1. nch ra nghe ko co 1chuc goi la kiêu chi cach yi phu thuoc vao trân đâu team ngu đanh cơ nao cx thua …nên chỉ cơ bản thi hay chỉ cach ae lên đồ chi ko cần chi cách lên Q W E R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *