3 thoughts on “Hướng dẫn cách thay room máy in Canon 2900 l LongTv

  1. Mấy thầy đi dạy vùng sâu nên trang bị cho mình những kiến thức về máy móc như này! Đỡ tốn tiền đi ra ngoài cho người ta thay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *