25 thoughts on “Hướng dẫn cách tải và cài đặt Đấu Trường Thú 3 4 dễ hiểu

  1. tới bước cuối cùng hiên lên bảng " YES " vs " CONTINUE WITH SAVING " sao bấm ko đc cái nào vậy ai chỉ giùm vs

  2. bạn có FB không cho mình hỏi cái , sao làm rồi vào cứ bi màn hình đen , không chơi được
    回覆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *