4 thoughts on “Họp báo chấm dứt chế độ môi giới bóc lột Việt Nam

  1. Lũ môi giới Việt Nam! Khốn nạn ăn xương máu của dân trời cao có mắt ráng ăn đi rồi cha mẹ chồng con mày gánh

  2. Lo gì bán hành lấy vốn mấy hồi, như này các thầy phạm vào tội đưa gái ra nước ngoài làm đĩ đunzg ko các bác

  3. Thằng vc nó ăn xương tủy và hút máu người dân đến cạn kiệt, nếu cần chúng sẽ uống cả máu lồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *