9 thoughts on “Hoàng Tử Thao và Vương Nhất Bác nhảy ” Pick me ” trong Produce 101 China

  1. Há há, thảo nào ko chiếu ở tập chính, câu cuối cùng của Thao ge làm tui cười tắt thở. Bo ge ko cần hoa, Bo ge chỉ cần Zhan ge của ổng ở sau nhìn ổng nhảy là ok rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *