10 thoughts on “Hoa Hồng Trên Ngực Trái – Tập 7 | Tóm Tắt Diễn Biến Chính

  1. Với cái loại đàn ông như này. Mời trà mang Thai ra khỏi cuộc đời khuê vì ko đủ tư cách làm ck làm bố của con khuê

  2. Hông dăng vê voi hông diẽm di ko biêt tâp 7 ra sao nhỉ con bi lac nguoi ta tim hộ ko cam ơn lai còn bi măng

  3. Tôi có 1 thắc mắc là ,sao khuê không đưa cho thái đoạn ghi âm, cho thái nghe và nhận ra đc bộ mặt thật của trà nhỉ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *