Hé lộ số điện thoại người môi giới đưa những lao động ở Hà Tĩnh sang AnhHé lộ số điện thoại người môi giới đưa những lao động ở Hà Tĩnh sang Anh.
Nghi ngờ con của mình là nạn nhân trong số 39 người ở Anh, gia đình các lao động đã cung cấp số điện thoại của người môi giới cho cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://paddlewithsim.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *