47 thoughts on “Hài Tết Xuân Hinh – Phim Hài: Hàm Răng Của Ai

  1. hay qua!ngày xem vài lần ko chán,hồng vân già nhanh qua,tôi nhớ năm 8 mấy mặc bộ áo bà ba thi hoa hậu xinh thế,mà giờ đã già rùi,thời gian trôi nhanh qúa

  2. Hay nhat la cau “ ca cuoc doi bo toan phai cố …, toan phai lam vuot sức minh “ haha ! Kịch ban hay, dien vien xuất sac ! Cuoi dau het ham !

  3. 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💔💔💔💔💔💔💔💔💔👇

  4. Đoạn 2 ông bà ngồi cãi nhau với cô con gái bên cạnh cứ y như 1 gia đình thật sự vậy !! Các bác diễn quá đạt luôn, rất tự nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *