25 thoughts on “Hài tết Xuân Hinh 2016

  1. Xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn cười bể bụng, chú xuân hinh không hổ danh là hài số 1 việt nam. Danh hài số 1 vịêt nam

  2. Cảm ơn ông Trời da xinh Da anh, anh la một người có một k hai chúc anh xông Lâu chăm tuổi dể dem tiếng cười den cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *