22 thoughts on “GYM:bày tập tạo mông,tạo dáng

  1. Nhìn các bạn nữa tập gym hấp dẫn quá bạn nhỉ " thêm một người bạn mới là một niềm vui nhé chúc bạn nhiều sức khỏe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *