46 thoughts on “GTA 5 Online – Đi Tìm Cá Mập Thời Tiền Sử (Megalodon)

  1. uuh húi u húi i tuổi ôm ôm đẻ ttg top úc đóng én tel of én thọ chỦ ốc? túm ốm ếch t top ổn thìn ki kim tục đua web ôm ổn wahid đun ưỡn ót

  2. nói thẳng luôn bọn nó la fan GTA 5 chứ đéo phải fan của bạn nhé ở đấy mà ảo tưởng có fan. chẳng qua nó thích GTA len xem chứ bạn là j mà nó là fan bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *