8 thoughts on “[Google Drive] Đồng bộ file giữa Google Drive và máy tính của bạn

  1. up thư mục mới lên mà không cần đồng bộ lại dc không add
    chứ mỗi lần up nó đồng bộ trăm mấy gb lâu quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *