2 thoughts on “[Google Drive] Cách tổng hợp ý kiến khảo sát và vẽ đồ thị trên Google biểu mẫu

  1. Cho em hỏi là nếu em chưa chọn đích đến của câu trả lời thì không được thống kê như này hả ad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *