6 thoughts on “Gõ phân số trong word 2007

  1. Ngu như cờ hó mà còn dám lên đây dạy , muốn người khác biết mình ngu ko nhất thiết phải vậy chứ , Giáo án hay . ẹo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *