[GIÁO ÁN] LỊCH TẬP TUẦN 4 BUỔI CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – DAY 1[GIÁO ÁN] LỊCH TẬP TUẦN 4 BUỔI CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – DAY 1

UPPER STRENGH
1. Dumbbell Bench Press: 4 Set x 6 Reps
2. Lat Pull Down: 4 Set x 6 Reps
3. Machine Shoulder Press: 4 Set x 6 Reps
4. Chin Up: 4 Set x 6 Reps
5. Back Extensions: 4 Set x 6 Reps
—————————————————————————————————————–
Lưu ý: số mức tạ tùy vào sức mỗi người 6 reps có nghĩa là với sức của mình chỉ tập được 6 cái.
Tips cho mọi người là nên ghi lại mức tạ để lần sau xác định dễ dàng hơn.
———————————————————————————————————————
Track: Julius Dreisig & Zeus X Crona – Invisible [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
Track: Prismo – Stronger [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:

source: https://paddlewithsim.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://paddlewithsim.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *