2 thoughts on “Giải Bài tập về kiểm định giả thuyết thống kê

 1. Khóa học XSTK miễn phí bằng tiếng việt trên Udemy – trang web dạy học trực tuyến hàng đầu.
  Nhanh tay đăng ký vì khóa học chỉ miễn phí sau 1 thời gian:
  https://www.udemy.com/xac-suat-thong-ke/

  Các khóa học khác:
  https://www.udemy.com/kinhteluongcoban/
  https://www.udemy.com/ly-thuyet-hoc-may/
  https://www.udemy.com/tai-chinh-dinh-luong/

 2. Xem thêm chuỗi bài giảng thống kê suy diễn: http://bit.ly/ThongKeSuyDien
  Để nhận xét/góp ý về video và theo dõi thêm các video mới:
  ► Đăng ký kênh: http://bit.ly/DaHoang
  ► Like Facebook: https://www.facebook.com/XSTKKTL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *