6 thoughts on “GameK Dota Top5 Weekly Vol.1

  1. vol2 nếu có mẹt mình các bạn có thể thấy xử lí tình huống ở đẳng cấp khác 🙂
    Can't wait to see Vol 2. Idol MMWK ơi nhớ check rep mình gửi nha.
    Tiện thể thông qua đây kính mời các bạn xem video do bạn mình làm(tự sướng là chính nên mọi người đừng quăng tạ nha :D)
    youtube.com/watch?v=IQ9eEaCGvXg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *