36 thoughts on “GÀ NƯỚNG RƯỢU CẦN DÂN TỘC | Cùng Đi Nhé – Tập 2

  1. Nên để tit là đồng bào bạn ơi, mình gốc ở tây nguyên, những người đồng bào họ ghét bị gọi là dân tộc lắm.

  2. Đi chơi gì đâu mà toàn đực rựa ko, gái gú ko có gì hết vậy. Nhóm miền Tây bê đê à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *