30 thoughts on “gà không cự thì ace sài thử thuốc này nha

  1. Có mua xai ròi no bắt khi ra luôn như vẫn ko cựa a oi.bỏ tay con gà
    Trạng 2kg600 long lá mơi tinh bóng đep ma chã cựa con nao hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *